1-Kontrol Ortamı Standartları

  İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

2023 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu 

2022 Faaliyet Raporu

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu 

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları 

İş Akış Şemaları  

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı 

 KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnammesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

2023 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2024-06-14 13:39:02

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024